Header
< Go back

מה חשוב יותר לנהל – רווחיות המשרד או רווחיות הפרויקטים?

August 22, 2022

תמונת אווירה תובנה
הדרך לשיפור רווחיות המשרד מתחילה בניהול הרווחיות של הפרויקטים. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, ואם אין לך את התמונה המלאה של כל פרויקט, אי אפשר להיות יעילים במאה אחוז. חברות A/E צריכות (1) לנהל את רווחיות הפרויקטים (2) לוודא שעלות השעה (כולל שולי הרווח) נכונה (3) לעקוב אחר יעילות הפרויקטים על בסיס זמן אמת (4) להכיר בהזמנות השינוי וכו ‘.

חברות A / E שאינן עושות את כל האמור לעיל לא יגיעו לפוטנציאל הרווח שלהן. אי אפשר להיות יעיל אם אתה לא מנהל את הפרטים הקטנים שעושים את התמונה הגדולה, אבל האם זה מספיק?

“אם כל הפרויקטים שלי רווחיים, אז המשרד רווחי” ובכן, זה לא תמיד נכון …

לדוגמה, למשרד היו כמה פרויקטים גדולים שהחלו בשנת 2017, והשלבים הראשוניים הראו רווח של 30% בשנת 2017. בשנת 2018, המשרד עבד על השלבים הבאים בפרויקטים אלה. נניח שבשלבים האלה המשרד מאבד 15%. אם נבדוק את הרווחיות של הפרויקטים, נראה שהפרויקט עדיין רווחי. אך הבעיה היא שהמשרד מפסיד כסף בשנת 2018

דוגמא נוספת: אם שיעור העלות לשעה מחושב לפי 1,800 שעות הניתן לחיוב בשנה (לאדם) וכל הפרויקטים המשולבים הציגו רווח בשנה הנוכחית (למשל, רווח ממוצע של 10%) אך שעות החיוב הממוצעות בפועל היו 1,400 במקום 1,800, פירוש הדבר שהחברה תפסיד כסף. כדי להסביר את אותה נקודה מזווית אחרת: נניח שהעלות לשעה היא 100 $ ויש לנו אדם אחד שעובד על פרויקט אחד. אדם זה בילה 1,400 שעות על הפרויקט. לכן עלות הפרויקט היא 140,000 $. הכנסות המשרד הן 154,000 $ (רווח של 10%), כך שהפרויקט מציג רווח של 14,000 $. הבעיה היא שיש 400 שעות נוספות שלא ניתן לחיוב והעלות שלה היא עוד 40,000 $ (400 שעות ב 100 $ לשעה). אז בסך הכל יש הפסד של 26,000 $.

עמידה ביעד הכנסות המשרד (אם כי לא תעלה על תקציב ההוצאות) תבטיח כי המשרד רווחי.

אם ההוצאות החודשיות של המשרד הם 800,000 $ ומטרת ההכנסות של המשרד היא 1,000,000 $. ברגע שהמשרד יעמוד ביעדי ההכנסות, החיוב והחוזים החדשים מדי חודש, הוא יבטיח כי למשרד תהיה סוף שנה. רווח של 20% (הכנסות של 12,000,000 $ לעומת הוצאות של 9,600,000 $). זה ברור.

אין שום התנגשות בין רווחיות המשרד לרווחיות הפרויקטים. עם זאת, לפעמים עלינו לבחור, וההצעה שלי במקרים אלה – לבחור ברווחיות המשרד.

Your Success Formula

Circle

Contact Us

Discover your success formula.
Let’s discuss your needs and how we can help you take your firm to the next level.

  Israel

  Headquarters:
  14 Carlebach Street,
  Tel-Aviv, Israel


  E: precise@precise.co.il

  T: +972 (0) 3 529 1581

  Israel

  United Kingdom

  Headquarters:
  70 White Lion St. London N1 9PP


  E: infouk@precise-int.com

  T: +44 (0) 7732 426 048

  London

  United States

  Headquarters:
  5 Penn Plaza, 19th fl.,
  New York, NY 10001


  E: infous@precise-int.com

  T: +1 212-835-1677

  New York

  Greece

  Headquarters:
  Ergotimou 11, Athens 116 34, Greece


  E: infogr@precise-int.com

  T: +30 2107 290 818

  Greece